+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

Warsztaty z segregacji odpadów. 

Grupa Motylków brały udział w warsztatach z segregacji odpadów. Warsztaty miały na celu zapoznać dzieci z zasadami prawidłowej segregacji, sposobami na ograniczanie ilości powstających odpadów komunalnych i ich wpływie na środowisko oraz zasadami recyklingu. Dzięki warsztatom Motylki zdobyły praktyczną wiedzę na temat segregacji i ograniczania powstawania odpadów komunalnych, działania samego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, idei recyklingu, a także ogólnej troski o stan środowiska.