+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

RAMOWY PROGRAM DNIA


zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego

6:30 – 7:00 – schodzenie się dzieci – witanie się z nauczycielką dyżurującą, zabawy wspólne.
7:00 – 8:00 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna, zabawy logopedyczne.
8:00 – 8:20 – modlitwa poranna, piosenki religijne. Zabawy ruchowe, zabawy z muzyką.
8:20 – 8:30 – przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.
8:30 – 9:00 – śniadanie – modlitwa przed posiłkiem,wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania.
9:00 – 10:00 – zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową – zajęcia i zabawy dydaktyczne (badawcze, matematyczne,) organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy; uroczystości przedszkolne i przygotowanie do nich, konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, wycieczki; praca indywidualna z dziećmi w oparciu o wyniki obserwacji.
10:00 – 11:20 – spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka (zestawy ćwiczeń gimnastycznych).
11:20 – 11:30 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.
11:30 – 12:00 – obiad (zupa + IIgie śniadanie) – modlitwa przed posiłkiem, kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
12:00 – 13:45 – odpoczynek – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapiaitd.), czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.
13:45 – 14:00 – przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.
14:00 – 14:30 – obiad – drugie danie. Modlitwa przed posiłkiem, piosenka.
14:30 – 16:15 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne według zainteresowań zabawy, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza.
16:15-16:30 – przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowo – higieniczne.
16:30 – podwieczorek
16:30 – 17:00 – prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

6:30 – 7:00 – schodzenie się dzieci – witanie się z nauczycielką dyżurującą, zabawy wspólne
7:00 – 8:00 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna, zabawy logopedyczne
8:00 – 8:20 – modlitwa poranna, piosenki religijne. Zabawy ruchowe z muzyką
8:20 – 8:30 – przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe
8:30 – 9:00 – śniadanie – modlitwa przed posiłkiem, wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania
9:00 – 10:00 – zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową – zajęcia i zabawy dydaktyczne (badawcze, matematyczne,) organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy; uroczystości przedszkolne i przygotowanie do nich, konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, wycieczki; praca indywidualna z dziećmi w oparciu o wyniki obserwacji
10:00 – 11:20 – spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka (zestawy ćwiczeń gimnastycznych).
11:20 – 11:30 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne
11:30 – 12:00 – obiad (zupa – II śniadanie) – modlitwa przed posiłkiem , kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
12:00–12:30 – odpoczynek – wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej
12:30 – 13:45 – zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych) . Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, religia.
13:45 – 14:00 – przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.
14:00 – 14:30 – obiad – drugie danie – modlitwa przed posiłkiem
14:30 – 16:00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne według zainteresowań zabawy, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza.
16:15-16:30 – przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowo – higieniczne.
16:30 – podwieczorek
16:30 – 17:00 – prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.