+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

STRATEGIA PRZEDSZKOLA


MODEL ABSOLWENTA
 1. Społecznie zaradny
 2. Ciekawy wiedzy
 3. Spontanicznie pomaga innym
 4. Z radością poznaje wiarę chrześcijańską
 5. Zna swoją rodzinę, miasto i kraj
 6. Grzeczny i koleżeński
 7. Poprzez zabawę poznaje siebie
 8. Poznaje postawy proekologiczne i prozdrowotne
REKRUTACJA
 1. Złożenie podania
 2. Rozmowa rodzica z dyrekcją

warunki:
dziecko 3- letnie ma opanowane następujące czynności samoobsługowe

** akceptacja programu wychowawczego przedszkola

WYCHOWANIE
 1. Indywidualna i regularna współpraca z rodzicami
 2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka
 4. Wprowadzanie w świat małej ojczyzny
 5. Uczestnictwo w wybranych wydarzeniach kulturalnych
 6. Promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych
DYDAKTYKA
 1. Rozbudzanie zainteresowań językowych
 2. Poznawanie przez zabawę
 3. Uwrażliwianie na kulturę i sztukę
 4. Zajęcia logopedyczne