+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY DZIECKA


  1. Do przedszkola można przyprowadzać jedynie zdrowe dziecko.
  2. Nie należy przyprowadzać dziecka w sytuacji gdy:
   • wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy
   • pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd
   • wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, pojawiła się ropna wydzielina lub silne łzawienie
   • wystąpiła biegunka, wymioty, ból brzucha
   • dziecko skarży się na ból ucha
   • zgłasza problemy z oddychaniem , ma świszczący lub charczący oddech
   • ma uporczywy kaszel lub katar
  3. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe, rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie i poproszeni o odebranie dziecka z przedszkola.
  4. Do czasu odbioru dziecka przez opiekuna w miarę możliwości dziecko zostanie odizolowane od reszty grupy.
  5. Dziecku nie zostaną podane żadne leki przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe z uwagi na brak uprawnień pracowników do podawania leków (po podaniu leku może nastąpić groźna dla życia reakcja alergiczna).
  6. W razie uzasadnionych wątpliwości nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia dziecka w zajęciach przedszkolnych.
  7. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej prosimy o poinformowanie o tym fakcie dyrektora lub nauczycielki w grupie.

Przypominamy
Przyprowadzanie do przedszkola dziecka chorego najczęściej prowadzi do pogłębienia choroby, ponadto stanowi zagrożenie dla innych przedszkolaków i pracowników przedszkola.