+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

DEKLARACJE I WNIOSKI

UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA

OŚWIADCZENIA

ZGODY

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU