+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

PROJEKTY EDUKACYJNE


Celem projektów edukacyjnych  jest poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, teatralnej,  ekologicznej oraz budowanie wiedzy o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia.

 Projekty realizowane w roku szkolnym 2021/2022


Książka (dla) Przedszkolaka

 

W ramach projektu przedszkole co miesiąc spotyka się w bibliotece publicznej na zajęciach edukacyjnych. Celem tych wyjść jest wzbogacenie wiedzy na temat książki oraz zainteresowanie czytelnictwem.

 

Link do strony projektu

Archiwum projektów


PROJEKTY  w ROKU 2018/2019

PROJEKT: "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

https://przyjacielenatury.pl

 

PROJEKT: ,,Uczymy Dzieci Programować”
Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, artystycznej, językowej czy artystycznej.

Korzyści w odniesieniu do:
Dzieci: Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań

Nauczycieli: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty stacjonarne i online, udostępnianie materiałów metodycznych Oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

Rodziców: Wsparcie w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat Placówek edukacyjnych: Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno – metodyczne.

https://uczymydzieciprogramowac.pl/

PROJEKT: "Mamo, Tato wolę wodę."
„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

Najwyższy poziom merytoryczny udostępnianych treści gwarantują partnerzy programu Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka, którzy wspierają program od początku jego istnienia.

W ramach programu tworzone są przez ekspertów materiały edukacyjne służące do prowadzenia zajęć w przedszkolach, min. scenariusze lekcji. W ciągu dotychczasowych dziewięciu edycji programu, ponad milion przedszkolaków mogło zapoznać się z ich treścią i zdobyć cenną wiedzę o wodzie. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

https://www.wolewode.pl/

PROJEKT: "Zielona Flaga"
ZIELONA FLAGA jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.

http://fdee.org/project/ekoszkoly/

PROJEKT: "Akademia zdrowego przedszkolaka"
Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin.

Program jest działaniem długofalowym, postrzegającym rozwój dziecka w sposób holistyczny.

Przedszkola realizujące  program mają możliwość otrzymywania scenariuszy oraz materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów z dziećmi. Mogą również zdobywać Certyfikaty AZP, uczestniczą w licznych warsztatach i konkursach z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród.

Partnerami popierającymi nasze działania są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, WOPR, Miasto Stołeczne Warszawa i wiele innych.

Do chwili obecnej w Akademii Zdrowego Przedszkolaka bierze czynny udział ponad 5000 placówek przedszkolnych z terenu całej Polski.

https://zdrowyprzedszkolak.pl

PROJEKT: "Oczytany przedszkolak"
Współpraca z biblioteką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz literackich u dzieci w wieku przedszkolnym. Grupa Biedronek zakwalifikowała się do udziału w comiesięcznych zajęciach, które będą zapoznawały dzieci z literaturą, ćwiczyły sprawność słuchania tekstu ze zrozumieniem oraz będą przeprowadzane twórczo-kreatywne działania utrwalające poznane treści.

Kontynuowana jest współpraca z Biblioteką Miejską nr 27, gdzie odbywają się comiesięczne zajęcia.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

PROJEKT: „Chochlik w krainie liczb i kształtów” – bajka matematyczna
„Chochlik w krainie liczb i kształtów” – bajka matematyczna (plus przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji matematycznej z wykorzystaniem napisanej bajki).
Zadania:
• Napisanie bajki/opowiadania o charakterze matematycznym (zadanie dla nauczyciela);
• Przygotowanie scenariusza/pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie zajęć matematycznych z wykorzystaniem napisanej bajki;
• Przesłanie treści bajki na adres mailowy projektu chochlikowe.bajeczki30@gmail.com (treści bajek zostaną udostępnione uczestnikom akcji po jej zakończeniu, w wyznaczonym terminie);
• Opublikowanie na grupowej stronie projektu fotorelacji wraz z krótkim opisem zajęć.

Termin: do 06.04.2018

PROJEKT: „Chochlik – badacz i odkrywca” – książeczka sensoryczna
„Chochlik – badacz i odkrywca” – książeczka sensoryczna (tworzenie w domach i w przedszkolu ilustracji z zastosowaniem różnych środków, faktur i technik umożliwiających wielozmysłowe poznanie)
Zadania:
• Stworzenie kilkustronicowej książeczki sensorycznej nawiązującej do swojego miasta, regionu, przedszkola, grupy – Chochlik bada i odkrywa Wasza „małą ojczyznę”;
• Format każdej ilustracji – A3, techniki zróżnicowane, faktury miękkie, szorstkie, śliskie… im bardziej zróżnicowane, tym lepiej;
• Każdą ilustrację należy opatrzyć krótkim hasłem tytułowym, np. „Chochlik poznaje…”, „Chochlik zwiedza….”
• Prace indywidualne, zbiorowe, grupowe, wykonane w domach z rodzicami lub w przedszkolu – wg uznania;
• Jedną, wybraną ilustrację należy wysłać listownie na adres organizatora projektu:
Przedszkole Publiczne nr 30
Chochlik w Szczecinie
Ul. Piotra Skargi 18
71-423 Szczecin

Termin: do 02.03.2018

PROJEKT: "Chochlikowe bajeczki z przedszkolnej półeczki"
Chochlikowe bajeczki z przedszkolnej półeczki – projekt czytelniczy adresowany do nauczycieli przedszkolnych mający na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. uczestnicy projektu mają za zadanie stworzyć zbiór bajkowych opowieści o przygodach małego skrzata Chochlika oraz zrobić oprawę plastyczną. Grupa Żuczków z dużym zaangażowaniem wykonała swoje zadanie 🙂

[galeria zdjęć]

PROJEKT: ""Bliżej pieska"
W PROJEKCIE: „”Bliżej pieska” zorganizowano zajęcia dydaktyczne pt.”dbamy o zwierzęta”, podczas których utrwalano właściwe zachowania wobec zwierząt, rozmawiano, jak dbamy o nasze pupile, wykorzystywano kart z emocjami oraz wykonano eko-plakat „nasz pies – z gazet.